Cenovnik

Naknade prikazane u tabeli omladinsko studentske zadruge „Profil 011″ Beograda su razvrstane po kategorijama. Za noćni rad i rad u dane državnog praznika cena se uvećava za 26% saglasno Zakonu o radu. Omladinsko studentska zadruga “Profil 011”  prijavljuje svoje zadrugare na obavezno socijalno osiguranje, i po tom osnovu im upisuje radni staž. Poslove van tabele poslodavac i omladinska zadruga posebno ugovaraju.

VRSTE POSLA
Za isplatu zadrugara
Bruto za poslodavca
Neto zarada
po satu /danu
Lica na školovanju
Nezaposlena lica sa osiguranjem
Nezaposlena lica
Laki fizički poslovi, obezbeđenje, pakeraj, lepljenje deklaracija
210 do 220,00 rsd
267 rsd
332 rsd
370 rsd
Teži fizički poslovi, rad na građevini, pakovanje i izlaganje robe
300,00 rsd
381 rsd
474 rsd
529 rsd
Poslovi koji traju 1-2 dana, cena po danu u zavisnosti od posla. (Usluge rada na računaru, administrativni poslovi, obrada podataka u Vašim ili našim prostorijama…)
 2.000,00 do 2.500,00 rsd
2545 rsd
3163 rsd
3528 rsd
Poslovi koji traju manje od 5 časova dnevno
1600,00 rsd
2036 rsd
2530 rsd
2822 rsd
Hostese,rad na recepciji i info pultu, promoteri i poslovne prezentacije.
2.000,00 do 3.500,00 rsd
2545 rsd
3163 rsd
3528 rsd

Na zahtev poslodavca omladinsko studentska zadruga “Profil 011” otvara uput-ugovor (predračun) za svakog angažovanog zadrugara. Zatim poslodavac i omladinsko studentska zadruga sklapaju Ugovor o privremenim i povremenim poslovima prema Zakonu o radu. Nakon obračuna i uplate naknade za rad na osnovu uputa, omladinsko studentska zadruga „Profil 011″ isplaćuje zadrugara u zakonskom roku do 3 radna dana.

Translator

Oglasi

Usluge