KONOBAR

oktobar 2, 2018, Postavljeno u: Oglasi Komentari su isključeni

Za rad za više lokacija tražimo lica na poziciji :

KONOBAR  / KONOBARICA

broj izvršilaca : 5

mesto rada : Beograd

Uslovi:

-Minimum SSS
-Poželjno je prethodno radno iskustvo
-Poželjno znanje engleskog jezika

Zadaci radne pozicije:

-Vrši poslove prijema i posluživanja gostiju
-Vrši naplatu izvršenih usluga i izdaje račun za izvršene usluge i prodatu robu
-Odgovoran je za pravilnu primenu propisa o načinu prodaje robe
-Vrši prijem i kontrolu isporučene robe u ugostiteljskom objektu
-Učestvuje u redovnim i vanrednim popisima
-Odgovoran je za održavanje higijene ugostiteljskog objekta prema planovima održavanja higijene
-Odgovoran je za poštovanje svih higijenskih pravila rukovanja – manipulacijom robom – namirnicama
-Dužan je da poštuje sva pravila lične higijene, higijene LZS, opreme i prostora
-Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca
-Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug ovom sistematizacijom ili pojedinačnim naredbama rukovodilaca

Dodatne informacije: Rad u smenama

Obezbeđena ishrana

Vaše prijave sa naznakom KONOBAR/ KONOBARICA pošaljite na konkurs@profil011.rs