Usluge poslodavcima

Omladinsko studentska zadruga „Profil 011″ obezbeđuje brz i kvalitetan servis poslodavcima za sve profile zanimanja na teritoriji Republike Srbije. Angažujući nas, poslodavci štede novac i vreme, jer omladinska zadruga “Profil 011” iz Beograda već ima kadrove različitih profila spremne da odmah počnu sa radom.

Omladinska zadruga “Profil 011”Beograd obavlja sve administrativne poslove vezane za radno angažovanje kadrova preko zadruge. Naime, mi pripremamo svu potrebnu dokumentaciju, prijave i odjave radnika, PIO fond, zdravstveno osiguranje, porez na dohodak građana, obračun zarade zadrugara u skladu sa Zakonom, a vaše kao poslodavca je da blagovremeno izvršite isplatu bruto iznosa omladinskoj zadruzi “Profil 011”.

Angažovanja radnika preko omladinske zadruge “Profil 011” u odnosu na druge oblike angažovanja za obavljanje privremenih, povremenih i pomoćnih poslova predstavlja značajnu finansijsku uštedu.

Nakon što identifikuje potrebu za obavljanjem određenih poslova, poslodavac treba da omladinsko studentskoj zadruzi uputi zahtev sa svim detaljima potražnje. Zahtev bi trebalo da sadrži  vrstu posla koji treba da se obavi, lokaciju na kojoj se obavlja traženi posao, profil potrebnih kadrova, broj potrebnih izvršilaca, cenu rada, trajanje posla, kao i druge dodatne podatke bitne za određeni posao.

Poslodavac je dužan da zaključi pojedinačne ugovore o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa zadrugom i angažovanim zadrugarima, da preduzme sve mere radi obezbeđenja i zaštite života i zdravlja zaposlenih (u slučaju povrede na radu, povrednu listu popunjava poslodavac kod koga se povreda dogodila) i da uredno izmiri svoje obaveze prema zadruzi, a samim tim i prema zadrugarima.

Rad preko omladinske zadruge predstavlja rad van radnog odnosa.

„Omladinska zadruga Profil 011″ nudi sledeće usluge:

  1. Staff leasing
  2. Angažovanje omladinaca za privremeno povremene poslove
  3. Prvi krug intervjua (sakupljene  CV-eve filtriramo u skladu sa potrebama klijenata vrsimo odabir kandidata, i to za sledeće vrste poslova:

- Promocije

- Hosting

- Magacinski poslovi

- Fizički poslovi

- Administrativni poslovi  (obrada podataka, analitika, sekretarski poslovi…)

- Dizajnerski poslovi

Kreirajte svoj oglas i pošaljite nam na mail

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Firma

Oglas

Translator

Oglasi

Usluge